Kedves Vásárló!

Az Ön által vásárolt minőségi készparketta esztétikus és tartós melegpadló burkolatot képez az Ön szobájában, ha betartja ezen útmutató előírásait.

1. Tanulmányozza át gondosan a garanciális feltételeinket, melyeket a Garanciajegy tartalmaz, s csak ezután kezdje meg a parketta beépítését.

2. A parkettázást minden egyéb építési, szerelési munkának – festés, mázolás, szerelvényezés stb. – meg kell előznie, hogy a parketta sérülését, karcolódását elkerülje. Utómunka esetén a kész parkettafelület védelméről takarással gondoskodjon.

3. Ellenőrizze az aljzat minőségét: legyen pormentes, szilárd, egyenes és száraz. Az egyenességet ellenőrizze egy kb. 2 m-es vonalzóval: ha a 2 mm-t meghaladja az egyenetlenség, aljzatkiegyenlítés szükséges. A betonnedvességet méréssel ellenőrizze: 2 %-nál nem lehet magasabb. Ellenőrizze a helyiség levegőjének a páratartalmát: 40–60% között legyen normál szobahőmérsékleten.

4. Új épületszerkezet, új aljzatbeton esetén mindenképpen helyezzen el az aljzatra egy 0,2 mm vastag párazáró fóliát, de ajánlott egyéb más esetben is. Toldásoknál legalább 10 cm-es átfedést alkalmazzon!

5. Helyezze le a lépészajt elnyelő köztes réteget: 3mm-es polietilén hablemez, filc vagy parafa is alkalmas e célra.

6. Bontson ki a teljes felületnek megfelelő mennyiségű, vagy legalábbis több parkettaköteget, s vizsgálja meg azok tartalmát: a természetes faanyagra jellemzően az egyes parkettaszálak közt lehetnek olyan színárnyalatbeli eltérések, melyek megfelelő sorolásával a kész felület esztétikája tovább javítható.

Ha esetleg hibás parkettaszálat talál, azt ne építse be, tegye félre, kicseréljük, de a már beépített parketta esetében az ilyen anyagra nem tudunk kifogást elfogadni.

A használat során arra kell törekedni, hogy minél kevesebb extra behatás szennyeződés érje a parkettát. Az ajtó előtt lábtörlőt kell alkalmazni, hogy a finom homokszemcsék bejutását is megakadályozzuk, ugyanis ezek a legfinomabb csiszolószemcsék, melyek a lakkfelületet koptatják. A bútorok lába alá alátétet (pl.: filc) kell ragasztani, ami a karcolódástól megóvja a felületet. A pont szerű, erős terhelés káros a parkettára. Jó tudni, hogy a különböző fafajok kissé eltérő keménységüek, de a tűsarkú cipő még a legkeményebb fából készült parkettán is nyomot hagy. A görgőszékek görgői rendkívüli módon igénybeveszik a felü letet, ezért mindenképpen e célra készített alátéttel kell védeni azt. A készparketta készre lakkozott padlóburkoló termék, ezért lefektetését követő utánlakkozása nem szükséges. A készparketta száraz vagy alig nedves – legfeljebb ködnedves – ruhával illetve szakkereskedésben kapható padlóápoló szerekkel tisztítható, de használata során óvni kell a nedvességtől. Felmosni tilos! Vízben nem oldódó szennyeződést azonnal, oldószerével (kivéve az erősen maró anyagokat) lehet eltávolítani, de lehetőleg kerülni kell a vegyszeres tisztítást. A megkopott lakkréteg felújításakor a régi lakkot finom szemcsézetű csiszolópapírral (P 120-P 150) hosszirányban kell megcsiszolni. A képződött port a felületről gondosan el kell távolítani, ezután lehet lakkozni több rétegben. Az egyes rétegek felhordása között a felületet finom csiszolópapírral fel kell érdesíteni. A lakkozás előtt próbalakkozást kell végezni. Próbalakkozás után gondosan meg kell vizsgálni az új bevonat tapadását, elszíneződését és a felület minőségét. Csak a próba megfelelősége esetén kezdjen neki a teljes utánlakkozásnak. Lakkvásárlás előtt kérjen információt szakembertől. A lakkozás teljes körű felújításának szükségessége nagymértékben késleltethető a kereskedelmi forgalomban kapható padlóápoló szerek rendszeres alkalmazásával. A faanyag még feldolgozott állapotban is „élő” anyag, s a szélsőséges klimatikus hatásokra – csakúgy, mint az ember – érzékenyen reagál. Az ember és a parketta jó közérzetéhez tehát a megfelelő szobaklíma is hozzátartozik. Ez például 20 °C hőmérséklet esetén mintegy 45–55% relatív páratartalmat jelent. Ha a fűtési idényben a relatív légnedvesség tartósan vagy gyakran a fenti érték alá csökken, a parketta rendkívüli módon kiszáradhat, s az egyes elemek közt, de azokon belül is rések képződhetnek. Ez termé szetes jelenség. Ennek megakadályozására, szükséges a fűtési idényben a páratartalom és a hőmérséklet folyamatos mérése és a megfelelő mértékű pótlása mesterséges légnedvesítéssel.
Fontos! Ez a parketta fából készült, ezért a természetes fára jellemző sokszínűséget, szerkezeti sokféleséget kismértékben még egy-egy minőségi osztályon belül is tükrözi, ezért a kiadványainkban látható parkettaminták csak tájékoztató jellegűek.

1. Helyezze el az első parkettát az ábra szerint: a beeső fény irányában, balról jobbra haladva, csapos élével a fal felé, s legalább 10 mm-es tágulási hézagot tartva a fal mellett az ékekkel. Nagyobb parkettafelületeknél 1 m parketta szélességre legalább 1,5 mm-nyi tágulási hézagot számítson.
A 18 m-nél szélesebb parketta felület esetén javasolt egy tágulási hézaggal felosztani a helyiséget. Célszerű a felületet megszakítani az ajtónyílásokban, de ha ez nem történik meg, akkor az ajtótokot ne építsék szorosan a padlóra.


2. A második parkettát kb. 20°-os szögben tartva illessze az első parketta végéhez, majd fektesse le. Így haladjon végig az első soron. Az utolsó parkettát vágja le méretre: itt is hagyjon tágulási hézagot. A beillesztés előtt a horonyból az esetleges szennyeződést, forgácsot távolítsa el: a parketta feszülésének egyik oka lehet a szennyeződés.


3. A második parkettasort az első végén leesett darabbal kezdje. Ügyeljen rá, hogy az egyes végtoldások téglakötésszerűen kövessék egymást: a köztük levő távolság 500 mm-nél ne legyen kisebb.


4. Illessze a második sor első parketta darabját az első sorhoz kb. 20°-os szögben: a két parketta éle végig találkozzon - esetleg összeütő fával lazán rásegítve - majd könnyedén nyomja le.


5. Csúsztasson egy kb. 20°-os éket a behelyezett parketta vége alá.


6. Illessze a következő parketta végét kb. 20°-os szögben az előző parketta végéhez és fektesse le.


7-8. Az összeütő fával oldalról segítse pontos helyére a parkettát, s az ék egyidejű eltávolításával könnyedén nyomja le. A tökéletes záródást összeütő fával történő finom ütésekkel még fokozhatja. Folytassa a beépítést az előzőek szerint.


9. Három sor parketta lehelyezése után a fal melletti ékeket célszerű ellenőrizni és kiigazítani.


10. Átmenő csövek esetében is biztosítani kell a megfelelő tágulási hézagot: a furat átmérője legyen legalább 20 mm-rel nagyobb a csőátmérőnél. A kivágott részt ragassza vissza a helyére, végül csőrózsával takarja le a hézagot.


11. Az ajtóborítást egy lehelyezett parkettahulladékot felhasználva tudja pontos hosszra vágni: így a parketta alácsúsztatható lesz.


12. Az utolsó sor parkettát pontos szélességi méretre kell vágni. A szükséges tágulási hézagot itt is meg kell hagyni: a parketta sehol nem érintkezhet közvetlenül a fallal, vagy egyéb fix épületszerkezettel. Küszöb nélküli átmenetnél a helyiségek közt célszerű megszakítani a parkettafelületet, s a rést megfelelő takaróidommal lefedni.


13. Ajtóborítás, alacsony fűtőtest alá történő illesztésnél távolítsa el a lefektetett parketta hornyának peremét, és helyezzen el rajta megfelelő mennyiségű ragasztót az ábra szerint: így vízszintes helyzetben az összeütő fa segítségével csatlakoztathatja a következő darabot.


14. Végül szedje ki a távolságtartó ékeket, helyezze el a takaróidomokat, szegélyléceket.

Fontos!
Padlófűtés esetén speciális feltételek érvényesek, melyekről vásárlás előtt tájékozódjon!